Velkommen til Kjekris

Jeg har for tiden ingen valper til salgs!
Nytt kull planlegges ikke før tidligst
høsten 2022.
Ingen henvendelser om valp tas imot før nytt kull er på vei.
Informasjon om valpekull vil bli lagt ut på
hjemmesiden når det er klart.

         Kontakt

Kjersti Kristiansen

Nysetvegen 109, 2770 Jaren

Telefon: 61 32 82 40     

Mobil: 93 04 72 67

Gratz-hode-2.jpg