top of page

21.02.2018: 

Velkommen til den endelige rasepresentasjon av Dansk/Svensk Gårdshund på Engelsk, innlevert i fellesskap av Danmark og Sverige.

Resultatet av et fantastisk samarbeid mellom DSGK (raseklubben i Danmark) og RDSG (raseklubben i Sverige) er nå offentlig.

Det har tatt 4 år og både DKK og SKK har godkjent materialet, som også har vært gjennom DKK's eksteriørdommerutvalg og SKK's dommerkomité.

 

Du finner det på FCI's hjemmeside til verdensomspennende utdannelse på vår rase, under "Breed Specific Education"

eller her:  Rasepresentasjon

bottom of page